למידה רב תחומית מבוססת פרויקט

בשיתוף פעולה עם מחלקת מחקר ופיתוח של משרד החינוך

למידה רב תחומית מבוססת פרויקט

למידה רב תחומית מבוססת פרויקט

בשיתוף פעולה עם מחלקת מחקר ופיתוח של משרד החינוך

סדנת צוות חבלה

נלמד כיצד להתמודד עם לחץ נשתף פעולה נחשוב מחוץ לקופסה תוך כדי התמודדות עם סביבה חדשה במציאות מדומה

סרטון הדגמה

Keep Talking and Nobody Explodes

שיתוף פעולה, הבנת הנקרה ועבודת צוות כמו שלא ראיתם מעולם

החוויה הינה אימרסיבית ואינטראקטיבית.

אינטראקטיבית
אנחנו משתמשים בידיים על מנת לפרק את הפצצה.

אימרסיבית
אנחנו שוכחים לגמרי שאנחנו במציאות מדומה ומתמסרים לחוויה.

תלמידים לומדים במציאות מדומה, הבנת הנקרא, שיתוף פעולה ועבודה בצוות תחת לחץ - פעילות מציאות מדומה לבתי ספר
שיתוף הפעולה בעיצומו

חשוב לדעת

פעילות במציאות מדומה לבתי ספר תלמידים משחקים במשחק חינוכי
הכנות לקראת תחילת הסדנה

הסבר על מציאות מדומה

הסבר על המשחק

הפעילות

סיכום

סדנה לבתי ספר במציאות מדומה
שוברים את הראש לפתור את החידות

מה מקבלים התלמידים

תלמידים לומדים במציאות מדומה, הבנת הנקרא, שיתוף פעולה ועבודה בצוות תחת לחץ - פעילות מציאות מדומה לבתי ספר
הסדנה בעיצומה

3000₪

1500₪

חשוב לדעת